De blauwe milieusticker voor Duitsland

Na een rode, een gele en een groene milieusticker, overweegt Duitse overheid in de toekomst een blauwe milieusticker in te voeren. Het hoogste gerechtshof in Leipzig besloot op 27 februari 2018 namelijk dat Duitse steden een nieuwe categorie van vervuilende voertuigen mogen weren. Veel diesels van voor 2015 vallen in deze categorie. Hoewel de praktische invulling nog moet volgen, is deze uitspraak na jarenlang politiek touwtrekken een grote stap richting de blauwe sticker.

Binnenkort een nieuwe blauwe milieusticker

Binnenkort een nieuwe blauwe milieusticker naast de gele en de groene?

Komt er zeker weten een blauwe sticker?

De uitspraak van de rechter stelt enkel dat Duitse steden een nieuwe categorie vervuilende voertuigen mogen weigeren. Over de manier waarop deze voertuigen geweigerd moeten worden heeft de rechter geen uitspraak gedaan. Deze beslissing moet nog door de Duitse overheid genomen worden.

In navolging van enkele Duitse steden, heeft ook de Duitse Minister van Milieu Barbara Hendricks al aangegeven dat de invoering van een nieuwe milieusticker de enige realistische optie is. Door een sticker verplicht te stellen, kunnen oudere en vervuilende voertuigen eenvoudig geweerd worden. Deze krijgen namelijk geen sticker en mogen dus de milieuzone niet in. Dat is precies zoals het op dit moment met de groene sticker werkt.

Update oktober 2018: Zoals zo vaak met politici, zijn ze er nog niet helemaal over uit. Mocht de nieuwe sticker worden ingevoerd, dan zou dit betekenen dat veel relatief nieuwe auto’s geweerd mogen worden. Op dit moment overlegt de Duitse overheid daarom met de autofabrikanten over de invoering van een technische Nachrüstung voor dieselmotoren. Hiermee kunnen veel bestaande auto’s alsnog voldoen aan de strenge Europese milieuvereisten en dan ook voor een blauwe milieusticker in aanmerking komen.

Moet ik mijn groene sticker door een blauwe vervangen?

Als de blauwe milieusticker inderdaad ingevoerd gaat worden, dan is niet direct reden tot paniek. Een nieuwe sticker betekent namelijk niet dat deze meteen in heel Duitsland verplicht wordt. Dit wordt overgelaten aan de steden. Vooralsnog kun je op dit moment in alle Duitse milieuzones met een groene sticker terecht. Wel betekent het dat er in de toekomst steden bij kunnen komen waar de groene sticker niet meer voldoet. De blauwe sticker wordt hier dan verplicht.

Grote Duitse steden kampen nog altijd met ernstige luchtverontreiniging

Grote Duitse steden kampen nog altijd met ernstige luchtverontreiniging

De steden Berlijn, Dresden, Hamburg, München, Osnabrück, Leipzig en Stuttgart hebben aangegeven op korte termijn een blauwe milieusticker in te willen voeren. In deze lijst zijn Dresden en Hamburg opmerkelijk, want deze steden kennen op dit moment helemaal geen milieuzone. Ik raad je aan het overzicht van milieuzones op deze website in de gaten te houden. Wordt de blauwe milieusticker ingevoerd, dan wordt dat hier vermeld.

Overigens heeft Hamburg om op de invoering van de blauwe sticker vooruit te lopen, per 31 mei 2018 alvast een verbod op oude diesels ingevoerd. Dit is een enigszins onhandige situatie. Er is wel een verbod, maar dit valt niet eenvoudig te controleren door de politie. Voorlopig voert de politie steekproeven uit waarbij automobilisten om hun kentekenbewijs gevraagd wordt. Meer informatie op de pagina over Hamburg. In navolging van Hamburg, hebben ook Berlijn (per juli 2019), Frankfurt (februari 2019) en Stuttgart (januari 2019) aangegeven een een vergelijkbaar dieselverbod in te gaan voeren.

Verder belangrijk om te vermelden is dat de nieuwe regels van de rechter stapsgewijs moeten worden ingevoerd. Hoe precies is nog niet besloten. Mogelijk dat de blauwe sticker eerst alleen tijdens bepaalde dagdelen vereist is. De blauwe sticker verplichten in een kleinere zone binnen de bestaande milieuzones is een andere oplossing. In Frankrijk, dat met de certificat qualité de l’air een soortgelijk systeem kent, worden beide maatregelen toegepast. Meer hierover lees je op mijn website over de Franse milieusticker.

Welke voertuigen krijgen voor een blauwe sticker?

Hoewel nog onder voorbehoud, zullen onderstaande voertuigen waarschijnlijk in aanmerking komen voor een blauwe sticker. De aangegeven voertuigcategorieën (M1, N1, etc.) vind je terug bij punt J. op je kentekenbewijs.

Vooral wat betreft voertuigen met een dieselmotor staat nog niet exact vast welke voertuigen in aanmerking komen. Emissiestandaard 6 is onderverdeeld in standaarden 6b, 6c en 6d, waarbij nog niet zeker is welke een vereiste zal worden voor de blauwe sticker. Zodra dit bekend is, zal deze pagina bijgewerkt worden.

De Duitse milieusticker bestellen

Je kunt de Duitse milieusticker meteen via deze website bestellen. Ga hiervoor naar dit bestelformulier voor zowel Nederlandse als Belgische kentekens. Veelgestelde vragen over de bestelling lees je hier.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op